Officiellt språk

Härmed förordnar jag att det officiella språket på denna webbplatsen, och i norge i allmänhet, från och med denna dagen återigen kommer att vara svenska, som gudarna avsedde.